Narratiewe benadering tot gemeentes

PowerPoint aanbieding, by ring van Albanie in 2003, oor ‘n narratiewe benadering tot gemeentes.  (Konsepte aangepas uit die narratiewe terapie van JF Pienaar: Die begeleiding van ‘n predikant tydens sy mid-lewe: ‘n eko-hermeneutiese perspektief 1996.)

Covid-19 & die Ekonomie

Vir VBO punte:  kontak asb bleibbrandt@sun.ac.za sodat u op Hugenote Kollege se platform kan regisreer om sodoende VBO punte te kan verwerf. Video’s beskikbaar by: Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=VJOzQlqEi2k&t=1580s Video 2:...

VBO vrae en antwoorde

VBO: Vrae en Antwoorde 1.    Wat is VBO? VBO staan vir “Voortgesette Bedieningsontwikkeling”.   2.    Is VBO verpligtend? Ja.  Die Algemene Sinode het in Junie 2007 ’n sterk besluit oor Voortgesette Bedieningsopleiding geneem....

Coenie Burger

Coenie Burger Communitas: Voortgesette Bedieningsontwikkeling en navorsing My werk by Communitas is om te help beplan aan die VBO-program watjaarliks aangebied word en om studiegroepe oor Bedieningsprobleme of –geleenthede te organiseer. Ek het redelik vroeg in my...

Theunis Botha

Verslag aan die Bestuursraad/Bedieningskomitee oor die VBO-werkswinkel oor Geestelike Leierskap gehou te Stellenbosch-Wes op 11-13 Maart 2008 Eerstens dankie aan die gemeente en die nodige leiersstruktuur wat dit vir my moontlik gemaak het om die kursus te kon...